Günlük hayatımızda yer alan sayısız üründe poliüretan yoğun olarak kullanılan bir malzemedir. Otomotiv, yalıtım, mobilya, ayakkabı, taşıma, soğutma, tekstil, gıda, elektronik, boya sanayi, endüstriyel parça üretimi, sağlık (bio uyumlu) gibi birçok önemli sektörde poliüretan kullanılmaktadır. Özellikle inşaat ve yapı sektöründe son yıllarda artan taleplere bağlı olarak poliüretan kullanımı da artmaktadır.

Poliüretan; Metil Diizosiyanat ve Poliyol kimyasallarının bir araya getirilmesi sonucu oluşan reaksiyonla elde edilir. İlk kez, 1937 yılında Almanya’da bilim adamı Otto Bayer tarafından sentezlenip, üretilen Poliüretan, 1947 yılında sert köpük, 1954 yılında esnek köpük olarak üretilmeye başlanmıştır.

1960’lı yıllardan itibaren özellikle otomotiv sektöründe yaygınlaşan, 1970’lerin başında ev tipi buzdolabı yalıtımıyla hayatımıza giren Poliüretandan, sanayideki gelişmelere paralel olarak bugün 11.000’in üzerinde mamul üretilmektedir.

SERT POLİÜRETAN KÖPÜK VE YAPI SEKTÖRÜ

Poliyol ve MDI (Metil diizosiyanat) adlı iki kimyasal bileşen bir araya geldiğinde, karışan malzeme genleşir ve sertleşerek sert köpük poliüretanı oluşturur.

Avrupa EN 2653 normuna uygun olan olarak üretilen sert poliüretan köpük, özel hızlandırıcılar ve özel hücre düzenleyicilerin üretim sürecinde katılması, ayrıca ilave edilen alev geciktirici ajanlar ve yardımcı malzemeler ile hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir yalıtım ve inşaat malzemesi haline gelir. Hücre kapsüllerine şişirme ajanlarının kazandırdığı özellikle, düşük ısı geçirgenliği sağlayan malzeme, mükemmel ısı yalıtımı sağlar.

Soğuk depoların izolasyonunda ve yapıların TABAN – DUVAR – TERAS – ÇATI yalıtımlarında döküm veya püskürtme yöntemiyle uygulanan malzeme, her geçen gün daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Hafif ve uzun ömürlü olduğu kadar en düşük kalınlıkta en yüksek verimli yalıtım malzemesi olma özelliğine sahiptir.

Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen enerji politikalarında “her çeşit enerjinin ve doğal kaynakların en rasyonel biçimde korunması gerektiği kaidesi, “dünyanın en mükemmel yalıtım malzemesi” olarak sert poliüretan köpükleri ön plana çıkmaktadır.

POLİÜRETANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Poliüretanlar düzgün bir hücre ve köpük yapısına sahiptir ve yapısındaki hücrelerin %90-95’i kapalıdır. Bu nedenle ısı tutuculuğu mükemmeldir. Dünyada bilinen en iyi yalıtkandır.
 • Isı iletkenlik katsayısı en düşük köpüklerdir. (λ = 0,0023 Watt / Kh)
 • Kullanım yoğunluğu 30-40kg/m³ ile 1200kg/m³ arasında üretilebilmektedir.
 • 50 desibele kadar ses yalıtımı da sağlamaktadır.
 • İyi bir nem ve su tutucudur ve yüzeye kolay yapışırlar.
 • Sıvılar gibi davranan ve içinde bulunduğu materyalin şeklini alabildikleri için model alternatifleri sonsuzdur
 • B3 yanmazlık seviyesinden B2 ve B1 seviyesine çekilebilirler.
 • Poliüretanlar yüksek boyutsal kararlılığa sahiptirler.
 • -30 ile +80°C arasında herhangi bir genleşme göstermediği gibi yapıştığı yüzeyden ayrılmazlar.
 • Poliüretanlar uzun ömürlü yalıtım ve dekorasyon malzemeleridir.
 • İlk 15 yılda yalıtım değerinde sadece %10, 30 yılda ise sadece %15 miktarında düşme görülebilir.
 • Poliüretanlar bakteri üretmez, çürümez, koku yapmaz, hijyenik özellikte çağdaş ve teknolojik ürünlerdir. Bu anlamda bu ürünler çevre dostu ürünlerdir.